Vedlikeholdssoping for AF Offshore Decom

Sopihop kjører jevnlig vedlikeholdssoping for AF Offshore Decom i Vats som driver med opphogging av oljeinstallasjoner.

Her er Guttorm i sving og rengjør yarden med Scania lastebil som er utstyrt med spylefunksjon med et trykk på 300 bar.

Category: Aktuelt