Sopihop er sertifisert Miljøfyrtårn

Siden tidlig høst 2021 har vi jobbet mot et mål om å sertifisere oss i løpet av første halvdel av 2022
og 31.1.2022 fikk vi vårt miljøsertifikat og gjett om vi er stolte.
 
Som renholds bedrift skal vi være vårt samfunnsansvar bevisst og gjennom vår miljøplan
og våre miljømål har vi til enhver tid fokusområder som vi jobber med. 

Mange tiltak er gjennomført, mens andre krever mer tilrettelegging og planlegging før de kan iverksettes.
 
Våre første elektriske små feiebiler er allerede i bestilling!
 
Vår målsetning er å hele tiden etterstrebe og kontinuerlig jobbe med forbedringer
og bidra til bærekraftig utvikling og et renere nærmiljø.