Snørydding/strøing

Vi har gode avtaler på strøing og snømåking. Vi legger vekt på å ikke ta på oss flere oppdrag enn vi klarer å betjene i løpet av de morgentimene vi har til rådighet.

Snø som faller før kl. 03:00 skal ryddes/måkes innen åpningstid for kundene våre.

Når første butikk åpner, er vi ferdige med jobben. Dersom det fremdeles snør utover dagen, sjekker vi uteområdene vi har ansvar for på nytt og vurderer ny runde.

Vi sjekker oppdateringer fra meteorologenes nettsider gjennom hele døgnet og mobiliserer deretter. Dersom det er fare for glatt/snøføre nattestid står vi opp for å sjekke selv. Alltid for å være beredt.

Vi har en brøyteenhet i hvert lokaldistrikt for en mer effektiv samkjøring og til sammen har vi på det meste 18 brøyteenheter ute samt inntil 5-6 biler som strør med sand/salt etter ønske og behov.

Hos oss kan du få fast pris per vinter uavhengig av snømengde.