Vannfres

Vann sammen med høyt trykk og spesialdesignet utstyr brukes for å fjerne gammel vegmerking før nye linjer legges.

Denne teknikken er unik med tanke på et utmerket vedheft ved reparasjoner av gamle linjer og er ved fjerning en metode som ikke ødelegger asfalten.

Teknikken er i tillegg svært miljøvennlig.

Etter vannfresing får en bedre vedheft og nye linjer får lengre levetid.

Vask

Vi vasker med et trykk på ca. 550 bar  og kjører inntil 20 km/t.

Hensikten med vask er å fjerne grus, smuss, skitt, olje, sot og salt som har lagt seg på linjene etter et langt vintervedlikehold.

Rubbing

Dette er en teknikk som fjerner litt av den løse overflaten på linjer samtidig som det er en utmerket måte å øke retroverdien på gamle og slitte linjer.

Synligheten på gamle linjer blir mye bedre og gjør forskjellene mellom de nye og de gamle linjer mindre.

Delvis fjerning (DF)

Dette er en teknikk som fjerner linjene med inntil 60 %. Reduksjon av tykke linjer gir økt trafikksikkerhet og økt vedheft for ny merking.

Helfjerning (F)

Helfjerning av linjer brukes oftest der hvor vegbaner blir lagt om eller ved retting av feillagte linjer. Som det fremkommer i navnet, fjerner vi inntil 100 % av linjene. Metoden er allment kjent for å ikke ødelegge asfalten slik mekanisk fres gjør.

Teknikken gjør det mulig å rubbe og frese så godt opp at linjene som legges i etterkant vil få en helstøpning med basis i porene i asfalten. Noe av bitumen blir borte, til gjengjeld vil den bli etterfylt med vegmerking.

Metoden er meget miljøvennlig som alle de andre metodene vi har nevnt.