Fusjon mellom Nordisk Vannfres AS og Sopihop AS

Vi informerer med dette om at Nordisk Vannfres AS, org.nr. 986 344 861, som frem til oktober har vært et heleid datterselskap av Sopihop AS, nå er fusjonert inn i Sopihop AS, org.nr. 919 363 037.

Endringen ble gjennomført 17.10.2018. Avdelingens leverings-, og besøksadresser forblir uendret etter fusjonen.

 

Endring av fakturautsender

Etter fusjonen vil faktura fra Nordisk Vannfres AS utstedes av Sopihop AS.

Endring av fakturautsteders navn vil bli gjennomført med virkning fra 15.11.2018. Vennligst gjør nødvendige endringer i deres systemer så raskt som mulig.

Vi ønsker inngående faktura mottatt som EHF til 919 363 037 eller som PDF til sopihop@ebilag.com

 

Med vennlig hilsen

Sopihop AS

 

Johnny Ånderå